Таҳририятимиз ҳақидаНизомга биноан ташкилотнинг тўлиқ номи:
"Табиат ва ҳаёт" газетаси таҳририяти.

Муассислар:
Навоий вилоят табиатни муҳофаза қилиш қўмитаси ва Ўзбекистон экологик ҳаракати Навоий ҳудудий бўлинмаси.

Ташкилотнинг миссияси:
Экологик , маънавий ва маърифий тарғибот.

Ташкилот бошқарувининг юқори органи -Таҳририят.
Ташкилотнинг филиаллари ва уларнинг юридик мақоми мавжуд эмас.

Асосий устав мақсадлари ва вазифалари:
Мақсад – Президентимиз ва Республикамиз ҳукуматининг табиатни муҳофаза қилиш борасида олиб бораётган сиёсатини вилоят аҳолиси орасида кенг тарғиб қилиш.

Вазифалари:
Аҳолининг экологик ва тиббий маданиятини юксалтириш, соҳага доир янгиликларни, маълумотларни газета саҳифаларида ёритиш, газетхонларнинг маънавий дунёсини бойитиш.

Раҳбар ҳамда ходимларнинг Ф.И.Ш. ва алоқа маълумотлари – Ҳосилова Маруса Атоқуловна, мобил тел.: (+99891) 333-73-07.
Муҳаррир: Маруса Ҳосилова.
Навбатчи: Юлдуз Тураева.
Саҳифаловчи: Муртазоев Ғайрат.

Газета "Дўстлик байроғи" ва "Знамя Дружбы" газеталари таҳририяти давлат корхонасининг матбаа бўлимида офсет усулида босилди. Босмахона манзили: 210105, Навоий кўчаси, 36-уй. Қоғоз бичими А-3. Нашр сифати бўйича (0-436) 224-40-03 рақамли телефонга мурожаат қилишингиз мумкин.

Таҳририяга келган кўлёзмалар таҳлил этилмайди ва муаллифларга қайтарилмайди.

Газета 2011 йилдан буён ҳар ойда бир маротаба чоп этилади. ISSN 2181-6778

Банк реквизитлари:
Ўзбекистон Республикаси, Навоий шаҳри Миллий банк Навоий вилоят булими
Ҳ/р: 20 20 8000 104 881 942 001
МФО: 00196
ИНН: 207107005
ОКОНХ: 87100